Olimobile d.o.o. Prodaja rabljenih osebnih ter dostavnih vozil.

Ugodno, hitro in enostavno financiranje!


Nudimo vam ugodno, hitro in enostavno financiranje do 84 mesecev:

  • Kredit, tudi brez pologa
  • Leasing z minimalnim pologom
  • Na položnice
  • Tretjina zdaj , tretjina čez eno leto, tretjina čez dve leti
  • Polovica zdaj, polovica čez eno leto
  • Drugo...

Kasko zavarovanje ni vedno pogoj.
Pri obveznemu zavarovanju in kasko zavarovanju vam nudimo 50% popusta.

Potrebna dokumentacija za ureditev financiranja


Občani
Kaj potrebujete Kje dobite
Fotokopijo osebnega dokumenta
Fotokopijo bančne kartice
Fotokopijo potrdila o davčni številki DURS
Fotokopijo zadnjih treh izpiskov iz banke o prometu na transakcijskem računu Na vaši banki ali če imate internetno bančništvo
Fotokopijo potrdila o redni zaposlitvi Delodajalec
Fotokopijo treh plačilnih list Delodajalec
Upokojenci
Kaj potrebujete Kje dobite
Fotokopijo osebnega dokumenta
Fotokopijo bančne kartice
Fotokopijo potrdila o davčni številki DURS
Zadnji trije odrezki pokojnine ZPIZ
Kmetovalci
Kaj potrebujete Kje dobite
Fotokopijo osebnega dokumenta
Fotokopijo bančne kartice
Fotokopijo potrdila o davčni številki DURS
Fotokopijo obvestila o višini katastrskega dohodka ZPIZ
Fotokopijo Zemljiško-knjižnega izpiska s posestnim listom Zemljiška knjiga
Fotokopijo zadnjih treh izpiskov iz banke o prometu na transakcijskem računu Na vaši banki ali če imate internetno bančništvo
Pravne osebe
Kaj potrebujete Kje dobite
Fotokopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt AJPES
Fotokopijo potrdila o davčni številki DURS
Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve leti poslovanja Vaše računovodstvo
BON-2 AJPES
Fotokopijo veljavnega kartona deponiranih podpisov, sveže potrjena od banke Vaša banka
Fotokopijo osebnega dokumenta direktorja podjetja ali pooblaščene osebe
Samostojni podjetniki
Kaj potrebujete Kje dobite
Fotokopijo obrtnega dovoljenja oz. priglasitveni list DURS
Fotokopijo davčne napovedi DURS
Fotokopijo potrdila plačanih obveznostih DURS
Fotokopijo bilance stanja in izkaz poslovnega izida za zadnji dve leti poslovanja Vaše računovodstvo
Fotokopijo zadnjih treh izpiskov iz banke o prometu na transakcijskem računu Vaša banka
Potrdilo o davčni registraciji DURS
Fotokopijo osebnega dokumenta nosilca obrti